Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Eerstvolgende activiteiten

2020 - Thema: 75 jaar vrijheid

Datum: 20 januari 2020
Thema: 75 jaar vrijheid

Reeds 15 jaar organiseert In Vrijheid Verbonden, een samenwerkingsverband van zes landelijke religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, in januari een bijeenkomst om hun band te bevestigen en te versterken. De eerste presentatie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook dit jaar zal Prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig zijn.

Deze bijeenkomst is op maandag 20 januari 2020, van 19:00 uur tot 21.00 uur in TivoliVredenburg in Utrecht. Het thema staat in het teken van 75 jaar Vrijheid. We denken hierbij aan de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, de dankbaarheid dat we in vrijheid kunnen leven en aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze vrijheid aan door te geven aan de volgende generaties.

De hoofdspreker op deze avond is de heer Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Als leider uit de jongere generatie heeft hij bij tal van maatschappelijke vraagstukken het publiek weten te prikkelen en aan te zetten tot bewustwording. Op 20 januari zal hij in een persoonlijke voordracht zijn visie op de toekomst geven. Een visie waarin vrijheid is geborgd en een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Verder maakt u op deze avond kennis met de opvattingen die de verschillende religies en levensbeschouwingen hebben ten aanzien van vrijheid.

Lees meer...

Vorige activiteit

Expertmeeting 2019

Datum: 23 mei 2019
Thema: Gelovigen en niet-gelovigen: een spannend samenspel

UTRECHT - Op donderdag 23 mei kwamen experts van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen rond het thema 'Gelovigen en niet-gelovigen: een spannend samenspel’. Deze expertmeeting van ‘In Vrijheid Verbonden’ (IVV) vond plaats op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en werd voor IVV georganiseerd door Caroline Suransky. Rector Gerty Lensvelt heette de experts welkom. Ze was verheugd dat er mensen van zoveel verschillende tradities over de vloer waren. Ze concludeerde dat grote groepen niet meer tot religie zijn aangetrokken. Lensvelt: “Daar heeft het humanisme net zo veel last van als de godsdiensten”. De bijeenkomst was een vervolg op het gesprek dat ontstond op de IVV-bijeenkomst van 21 januari nadat Herman Kaiser, voormalig burgemeester van Arnhem, wees op het wezenlijk belang om gedeelde waarden, zoals democratische rechtstaat of relationeel mensbeeld met elkaar, gelovigen en niet-gelovigen, te bespreken. Onder leiding van Joris Vercammen, oud-katholiek Aartsbisschop van Utrecht, kregen de experts twee stellingen voorgelegd.

 

Lees meer...

 

Herman Kaiser tijdens In Vrijheid Verbonden: “Kom er voor uit wat je ten diepste beweegt!”

UTRECHT - Op maandag 21 januari 2019 kwamen in TivoliVredenburg te Utrecht vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen samen om te spreken over de spanning en verbondenheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. De bijeenkomst was georganiseerd door In Vrijheid Verbonden, het landelijke interreligieuze platform dat zich sterk maakt voor democratie en godsdienstvrijheid.

 

Lees meer...

Inspiratie

Het is wat het is

Het is onzin zegt de rede
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is niets dan pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
(Erich Fried)