Religeuze tradities
Ontmoeting van Religies en Levensbeschouwingen

Website offline

In Vrijheid Verbonden werkt aan een nieuwe website.
U kunt ons bereiken via info@invrijheidverbonden.nl of per post:

In Vrijheid Verbonden
p/a Stadhuis Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Inspiratie

Het is wat het is

Het is onzin zegt de rede
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is niets dan pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
(Erich Fried)